DESI GULLY CRICKET - | ELVISH YADAV |

This video basically shows different types of players in gully cricket

cast
Elvish Yadav
Manish sharma
jatin Sharma
sandeep rathore
yashpal Yadav
krishna Yadav
yogesh kathuria
Pradeep Khera
and team

SHOT BY- DEV RATHORE

follow me on
INSTAGRAM- http://instagram.com/elvish_yadav

FACEBOOK- http://facebook.com/theindianviner

SNAPCHAT - @ELVISHYADAV

See also